آخرین اخبار http://www.bazar2020.ir/ آخرین اخبار فروشگاه اینترنتی بازار 2020 FA خانه http://www.bazar2020.ir/Images/RssLogo.gif http://www.bazar2020.ir/ فروشگاه اینترنتی بازار 2020 Copyright فروشگاه اینترنتی بازار 2020, 636836285624933584 20 Intech فعالیت گسترده اسنپ اسنپ اکنون در 14 شهر ایران فعالیت میکند . http://www.bazar2020.ir/News/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d9%be-385.aspx 2017/12/16 http://www.bazar2020.ir/News/%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%da%af%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d9%86%d9%be-385.aspx ۱۸ آبان عرضه‌ اولین نسخه رسمی مرورگر فایرفاکس ۱۳ سال پیش در چنین روزی، بنیاد موزیلا اولین نسخه‌ی رسمی مرورگر خود را با نام فایرفاکس عرضه کرد. فایرفاکس در حال حاضر دومین مرورگر محبوب جهان است. http://www.bazar2020.ir/News/%db%b1%db%b8-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87%e2%80%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%b3-384.aspx 2017/11/9 http://www.bazar2020.ir/News/%db%b1%db%b8-%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%b1%d8%b6%d9%87%e2%80%8c-%d8%a7%d9%88%d9%84%db%8c%d9%86-%d9%86%d8%b3%d8%ae%d9%87-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b1%da%af%d8%b1-%d9%81%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%81%d8%a7%da%a9%d8%b3-384.aspx